Szybki kontakt:
PL EN DE RU

Świdry do wierceń ręcznych - kute

Świder okienkowy kuty

Uniwersalne zastosowanie !

Grunty niespoiste: piaski, żwiry

Grunty spoiste miękkoplastyczne, plastyczne i twardoplastyczne

Świder spiralny dwuzwojowy kuty

Specjalne zastosowanie do gruntów niepodatnych na wiercenie !

Grunty spoiste twardoplastyczne

Grunty z dużą domieszką frakcji żwirowej i kamienistej

Grunty antropogeniczne

 

Świder spiralny jednozwojowy kuty

Grunty spoiste plastyczne i twardoplastyczne

Grunty z domieszką frakcji żwirowej i kamienistej

Grunty antropogeniczne

 

Świder rurowy kuty

Uniwersalne zastosowanie !

Mocne wykonanie !

Grunty niespoiste: piaski, żwiry

Grunty spoiste twardoplastyczne

Świder rurowo-okienkowy kuty

Łączy cechy świdra rurowego i okienkowego !

Grunty niespoiste: piaski, żwiry

Grunty spoiste plastyczne i twardoplastyczne

 

Świder do torfu półcylindryczny

Specjalna konstrukcja !

Grunty organiczne typu torfy, namuły, gytie, piaski gliniaste

© 2013 - Zakład Narzędzi Wiertniczych i Geologicznych Waldemar Szkurłat - wszystkie prawa zastrzeżone

© 2021 - Geolab Paweł Szkurłat
05-077 WARSZAWA - WESOŁA, ul. Kazimerza Dąbrowskiego 52 (uprzednio Szosa Lubelska 4)
tel: +(48) 22 773 39 32, +(48) 22 773 37 78,fax: +(48) 22 773 37 74 +(48) 664 162 549
e-mail: biuro@szkurlat.com.pl ; biuro@geolab.com.pl

Projekt: VisualTeam