Szybki kontakt:
PL EN DE RU

Aktualności

SZKOLENIE i PREZENTACJA SPRZĘTU DLA GDDKiA2015-05-08

Na zaproszenie Departamentu Technologii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w dniach 06-08.05.2015 r. uczestniczyliśmy w warsztatach ze wzmacniania podłoża gruntowego dla potrzeb infrastruktury Drogowej, prezentując techniki badawcze oraz używany w tym celu sprzętu geotechniczny.

Szkolenie objete było patronatem z ramienia Państwowego Instytu Geologicznego, przez Panią dr. Edytę Majer.


 

Szkolenie otworzył dyrektor Departamentu Technologii GDDKiA Wacław Michalski. Udział w szkoleniu wzięło kilkudziesięciu pracowników ze wszystkich 16 Oddziałów GDDKiA oraz Departamentu Technologii z Centrali GDDKiA.

W czasie kilkugodzinnych warsztatów , omówiliśmy szczegółówo od strony teoretyczno – praktycznej:

  • sprzęt do badań gruntu, wierceń geologicznych i sondowań dynamicznych

  • techniki poboru próbek i badań in-situ

Następnie odbył się w terenie pokaz sprzętu do badań gruntów. Dzięki temu uczestnicy szkolenia mogli lepiej poznać działanie poszczególnych urządzeń od strony praktycznej.

Uczestnicy szkolenia mogli przyjrzeć się bliżej konstrukcji i działaniu oferowanych przez nas płyt dynamicznych HMP LFG, płyty VSS do oceny parametrów geotechnicznych podłoża oraz poznać różne typy próbników do poboru gruntów, rodzaje penetrometrów do wierceń ręcznych a także końcówek do badania wytrzymałości na ścinanie, stosowanych przy sondowania dynamicznych. Zaprezentowaliśmy także nowoczesną wyciągarkę hydrauliczną ułatwiającą wyciąganie z podłoża żerdzi oraz próbników w czasie badań terenowych.

 

© 2013 - Zakład Narzędzi Wiertniczych i Geologicznych Waldemar Szkurłat - wszystkie prawa zastrzeżone

© 2021 - Geolab Paweł Szkurłat
05-077 WARSZAWA - WESOŁA, ul. Kazimerza Dąbrowskiego 52 (uprzednio Szosa Lubelska 4)
tel: +(48) 22 773 39 32, +(48) 22 773 37 78,fax: +(48) 22 773 37 74 +(48) 664 162 549
e-mail: biuro@szkurlat.com.pl ; biuro@geolab.com.pl

Projekt: VisualTeam