Szybki kontakt:
PL EN DE RU

Sonda Dynamiczna Lekka SD-10 - ręczna - DPL [obciążnik 10 kg]

Sonda Dynamiczna Lekka (in. sonda wbijana, sonda stożkowa, penetrometr ręczny) przeznaczona jest do wyznaczania zagęszczenia gruntu oraz ocenę wytrzymałości i odkształcalności gruntów niespoistych.

Sondowanie dynamiczne polega na badaniu oporu, jaki stawia grunt przy dynamicznym zagłębianiu końcówki stożkowej wbijanej przy użyciu młota o wadze 10 kg.

 

ZASTOSOWANIE:

 • Sondowania lekkie typu DPL [obciążnik 10 kg] - zakres do 3 - 10 m p.p.t. w zależności od wyposażenia
 • Wyznaczanie stopnia zagęszczenia gruntu ID
 • Wyznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu IS

 

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI:

PN-BN-04452:2002 [ tylko sonda z wolnospadem]

Geotechnika. Badania polowe.

PN-EN ISO 22476-2:2005

Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania polowe. Część 2. Sondowanie dynamiczne

ENV 1997-3:2000

Eurocode 7. Geeotechnical design. Part 3. Design assisted by field testing.

PN-EN 1997-2:2009 [Eurokod 7]

Projektowanie geotechniczne. Część 2. Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego

 

Sonda Dynamiczna Lekka - ręczna SD-10 (DPL) dostępna jest w dwóch wersjach:

Bijak (baba, obciążnik) 10 kg z podbabnikiem wyposażonym w uchwyt
Prowadnica z odbojnikiem (ogranicznik wysokości) i nakrętką górną
Instrukcja obsługi SD-10 (bez wolnospadu)

 

Bijak (baba, obciążnik) 10 kg z podbabnikiem wyposażonym w uchwyt
Wolnospad (mechanizm służący do podnoszenia bijaka)
Prowadnica z odbojnikiem (ogranicznik wysokości) i nakrętką górną
Instrukcja obsługi SD-10 (z wolnospadem)

 

Do każdej sondy dynamicznej dołączane są następujące narzędzia i dokumenty:

 • Deklaracja Zgodności wg. ISO/IEC Guide 22 z odpowiednimi normami
 • Instrukcja obsługi sondy oraz metryka badań stanu zagęszczenia gruntu

 

Sondę można w każdej chwili doposażyć w dodatkowe akcesoria zgodnie z potrzebami Klienta !

 • Stożki do sondowań typu DPL
 • Żerdzie o średnicy  Ø 22 mm, długość 1 m [skalowane co 10 cm], łącznik M16
 • Wyciągi dźwigniowe ręczne oraz wyciągarki hydrauliczne
 • Skrzynie do sondy
 • Skrzynie na żerdzie
 • Smar do prowadnic
 • Szczotki do czyszczenia gwintów wewnętrznych

 

Oferujemy również oprogramowanie do archiwizacji i analizy wyników sondowań dynamicznych

Karta urządzenia: pobierz

powrót

© 2013 - Zakład Narzędzi Wiertniczych i Geologicznych Waldemar Szkurłat - wszystkie prawa zastrzeżone

© 2021 - Geolab Paweł Szkurłat
05-077 WARSZAWA - WESOŁA, ul. Szosa Lubelska 4
tel: +(48) 22 773 39 32, +(48) 22 773 37 78,fax: +(48) 22 773 37 74 +(48) 664 162 549
e-mail: biuro@szkurlat.com.pl ; biuro@geolab.com.pl

Projekt: VisualTeam