Szybki kontakt:
PL EN DE RU

Sonda Dynamiczna Bardzo Ciężka SD-63,5 - ręczna - DPSH [obciążnik 63,5 kg]

Sonda Dynamiczna bardzo ciężka (in. sonda wbijana, sonda stożkowa, penetrometr ręczny) przeznaczona jest do wyznaczania zagęszczenia gruntu oraz ocenę wytrzymałości i odkształcalności gruntów niespoistych. Jej budowa jest analogiczna do wersji lekkiej SD-10 (DPL), średniej SD-30 (DPM) oraz ciężkiej SD-50 (DPH).

Zamiast obciążnika 10 kg, 30 kg czy 50 kg wyposażona jest w obciążnik 63,5 kg. Umożliwia to wyznaczenie zagęszczenia gruntu oraz ocenę wytrzymałości i odkształcalności gruntów niespoistych do głębokości 20 - 25 m p.p.t.  

Ze względu na wagę obciążnika sonda moze być również wykorzystywana do sondowań typu SPT

 

ZASTOSOWANIE:

 • Sondowania średnie typu DPM [obciążnik 30 kg] - zakres do 25 m p.p.t. w zależności od wyposażenia
 • Wyznaczanie stopnia zagęszczenia gruntu ID
 • Wyznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu IS
 • Sondowania końcówką cylindryczną typu SPT

 

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI:

PN-BN-04452:2002

Geotechnika. Badania polowe.

PN-EN ISO 22476-2:2005

Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania polowe. Część 2. Sondowanie dynamiczne

ENV 1997-3:2000

Eurocode 7. Geeotechnical design. Part 3. Design assisted by field testing.

PN-EN 1997-2:2009 [Eurokod 7]

Projektowanie geotechniczne. Część 2. Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego 

 

W zestawie sondy bardzo ciężkiej SD-63,5 znajduje się nastepujące wyposażenie:

 • Bijak (baba, obciążnik) 63,5 kg z podbabnikiem wyposażonym w uchwyt
 • Wolnospad (mechanizm służący do podnoszenia bijaka)
 • Prowadnica z odbojnikiem (ogranicznik wysokości) i nakrętką górną
 • Zawiesie linowe do podwieszania sondy na trójnogu lub wiertnicy

 

Do każdej sondy dynamicznej dołączane są następujące dokumenty:

 • Deklaracja Zgodności wg. ISO/IEC Guide 22 z odpowiednimi normami
 • Instrukcja obsługi sondy oraz metryka badań stanu zagęszczenia gruntu
 • Interpretacja wyników sondowań dynamicznych
 • Przelicznik korekcyjny dla pierwszych 50 cm sondowania
 • Wykres zależności Id/Nk oraz wykres zależności Is/Id
 • Informacja na temat konserwacji sondy

 

Sondę można w każdej chwili doposażyć w dodatkowe akcesoria zgodnie z potrzebami Klienta !

 • Stożki do sondowań typu DPM
 • Żerdzie o średnicy  Ø 32 mm, długość 1 m [skalowane co 10 cm], łącznik M22
 • Wyciągi dźwigniowe ręczne oraz wyciągarki hydrauliczne
 • Skrzynie na żerdzie
 • Smar do prowadnic
 • Szczotki do czyszczenia gwintów wewnętrznych
 • Trójnóg wiertniczy (wysokość 4,5 m)

 

Oferujemy również oprogramowanie do archiwizacji i analizy wyników sondowań dynamicznych

Karta urządzenia: pobierz

powrót

© 2013 - Zakład Narzędzi Wiertniczych i Geologicznych Waldemar Szkurłat - wszystkie prawa zastrzeżone

© 2021 - Geolab Paweł Szkurłat
05-077 WARSZAWA - WESOŁA, ul. Szosa Lubelska 4
tel: +(48) 22 773 39 32, +(48) 22 773 37 78,fax: +(48) 22 773 37 74 +(48) 664 162 549
e-mail: biuro@szkurlat.com.pl ; biuro@geolab.com.pl

Projekt: VisualTeam