Szybki kontakt:
PL EN DE RU

Automatyczny ekstraktor do asfaltów [nr kat.: 1.034]

Ekstraktor przeznaczony jest do określania zawartości lepiszczy rozpuszczalnych i uziarnienia w mieszankach mineralno-asfaltowych (MMA).

 

ZGODNY Z NORMĄ:

PN EN 12697 – 1

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 1: Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego

CERTYFIKAT JAKOŚCI CE

 

Płukanie, suszenie i odzyskiwanie rozpuszczalnika w jednym urządzeniu !

 

Ekstrakcja w urządzeniu  firmy FröWag GmbH odbywa się poprzez gotowanie próbki w rozpuszczalniku.
Jest to metoda efektywniejsza niż ekstrakcja ultradźwiękami:

 • Zapobiega dodatkowemu, mechanicznemu rozdrobnieniu kruszywa
 • Zapewnia dokładniejszcze rozfrakcjonowanie próbki - lepsze rozpuszczanie lepiszcza na powierzchni kruszywa
 • Zapobiega osadzaniu się materiału drobnego na sicie ekstrakcyjnym - jest on wynoszony razem z rozpuszczalnikiem

 
Ponadto zaletami tego ekstraktora są niewątpliwie:

 • System wcześniejszego podgrzania rozpuszczalnika - skraca to znacznie czas ekstrakcji
 • Wyjmowane sito ekstrakcyjne - ułatwia wyjęcie próbki i umożliwia wymianę sita na nowe bez konieczności demontażu całej komory
 • Wyjmowana komora wirówki - podnoszona i opuszczana automatycznie
 • System zabezpieczeń uniemożliwiający otwarcie komór w trakcie pracy lub uruchomienie urządzenia przez odpowiednim zabezpieczeneim próbki
 • Bezciśnieniowy system obiegu rozpuszczalnika - zapewnia większe bezpieczeństwo pracy
 • Wbudowany wydajny system odzysku rozpuszczalnika - minimalizuje jego straty i umożliwia powtórne wykorzystanie przy następnych badaniach

 

Przebieg ekstrakcji można schematycznie podzielić na następujące etapy:

 • Próbka jest gotowana i rodzielna na sicie ekstrakcyjnym: kruszywo zostaje w komorze ekstrakcyjnej natomiast lepiszcze wraz z rozpuszczalnikiem przenoszone jest do wirówki
 • W wirówce następuje rozdzielenie lepiszcza od rozpuszczalnika - lepiszcze zostaje w komorze wirówki
 • Rozpuszczalnik trafia do wbudowanego systemu odzyskiwania i może być wykorzystany przy kolejnych badaniach

 

Dane techniczne:

 • Stosowany rozpuszczalnik:

Trichloroeten

Niepalny

Bezbarwny

Temp. wrzenia: 87 C

Utrata w trakcie ekstrakcji  ok. 50 ml

 • Komora ekstrakcyjna:

Sito: ø 200 mm, średnica oczek #0,063 mm

Max. obciążenie próbką 3,5 kg

Optymalny czas ekstrakcji : 50 min

(wraz z suszeniem, dla standardowych próbek)

 • Komora wirówki:

Zbiornik: ø 120 mm

Pojemność: 200 – 300 g

Ilość obrotów: od 6000 do 10 000 obr/min

 • Czas ekstrakcji:

Asfalt zwykły 40-60 min

(22-30 cykli przemywania, 4 cykle suszenia)

Asfalt modyfikowany 60-70 min

(30-40 cykli przemywania, 4 cykle suszenia)

 

Wymiary: 70 x 120 (180) cm, h=160 cm

Waga: 350 kg

230/400 V, 50 Hz, 7,5 kW

Karta urządzenia: pobierz

powrót

© 2013 - Zakład Narzędzi Wiertniczych i Geologicznych Waldemar Szkurłat - wszystkie prawa zastrzeżone

© 2021 - Geolab Paweł Szkurłat
05-077 WARSZAWA - WESOŁA, ul. Kazimerza Dąbrowskiego 52 (uprzednio Szosa Lubelska 4)
tel: +(48) 22 773 39 32, +(48) 22 773 37 78,fax: +(48) 22 773 37 74 +(48) 664 162 549
e-mail: biuro@szkurlat.com.pl ; biuro@geolab.com.pl

Projekt: VisualTeam